VISUM VOOR EEN BEZOEK AAN THAILAND

Voor vertrek is het altijd raadzaam om goed te informeren naar een visumaanvraag. Elk land buiten de Europese Unie verdient aandacht voor dit onderwerp! Er zijn diverse regels gebonden aan een aanvraag voor een visum in Thailand.

 

BENODIGDE DOCUMENTEN VISUM THAILAND

Standaard zijn er een aantal documenten nodig voor het aanvragen van een visum in Thailand:

  • Een geldig paspoort (die ten minste nog zes maanden geldig is);
  • Een kopie van je paspoort (de bladzijde waar ook de foto op staat);
  • Een kopie van het vliegticket;
  • Twee of drie recente pasfoto’s;
  • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor een visum.

MINDERJARIGE KINDEREN DIE MEEREIZEN

Indien er minderjarige kinderen meereizen met de ouder(s) of voogd(en) dien je een kopie van de geboorteakte mee te nemen. Een geboorteakte kun je aanvragen bij je gemeente. De gemeente kan voorwaarden stellen aan het verlenen van de geboorteakte.

MINDERJARIGE KINDEREN DIE ALLEEN REIZEN

Indien er minderjarige kinderen alleen reizen dient er bij de visumaanvraag een brief bijgevoegd te zijn met hierin uitdrukkelijke toestemming van de ouder(s)/voogd(en) dat het kind zelfstandig naar Thailand mag reizen. Daarnaast moet er een kopie van het paspoort worden bijgevoegd.

SOORTEN VISUMS

Er zijn verschillende visums te onderscheiden, zoals het toeristenvisum en het non-immigrantvisum.

HET TOERISTENVISUM

Het toeristenvisum zal veruit het meeste worden aangevraagd. Dit is voor toeristen die op vakantie gaan naar Thailand. Binnen de visums zijn drie opsplitsingen (entries): 1, 2 en 3. Elk hebben een andere geldigheidsduur.

HET NON-IMMIGRANTVISUM

Het non-immigrantvisum is een visum is voor een langer verblijf in Thailand. Binnen het non-immigrantvisum zijn weer eens verschillende visums aan te vragen. Zo kun je kiezen tussen een visum met een single entry en een visum met een multiple entry. Laatstgenoemde is geldig voor een jaar.

 

Ook Thailand.